แบบฟอร์ม.


1. ผู้ขอแปลกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการแปลเอกสาร/เรียบเรียงเอกสาร (Edit) ส่ง e-mail พร้อมแนบไฟล์ที่ต้องการแปลถึงผู้แปล potchanart.e@cmu.ac.th CC: venus.k@cmu.ac.th

2. ผู้ขอแปลลงนามในแบบฟอร์มและนำแบบฟอร์มมาส่งที่คุณวีนัส (ไม่ต้องรอออกหมายเลขงานที่แปล)
3. ผู้แปลจะเป็นผู้ออกหมายเลขงานให้ แปลเอกสาร และส่งไฟล์ที่แปลกลับไปให้ผู้ขอแปล

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

1Mar2022_แบบฟอร์มขอแปลเอกสาร.pdf

1Mar2022_แบบฟอร์มขอแปลเอกสาร.doc