กิจกรรมศูนย์.


temporary

IMG_3560

ภาพบรรยากาศบุคลากรในศูนย์วิจัยฯ ร่วมรับประทานอาหารและเลี้ยงสังสรรค์ แสดงความยินดีกับ ดร.จีรัง ว่องตระกูล นักวิจัยของศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ ในโอกาสที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนักวิจัยเชี่ยวชาญ ณ ห้องอาหารเจ้านาง โรงแรมดิเอ็มเพลส

IMG_3563 IMG_3564
IMG_4188

Post 1411 Views