กิจกรรมศูนย์.


IMG_8858

นางสาวศยามล หงษ์ใจสี ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2018 (International Workshop) ของ Pasteur Institute

นหัวข้อเรื่อง “Epidermiology, Surveillance, and Elimination of Viral Hepatitis”

ณ Pasteur Institute เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้มีนักวิจัย แพทย์ จากองค์กรต่างๆหลากหลายประเทศเข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และงานวิจัยด้านโรคตับอักเสบ

รวมถึงขยายความร่วมมือด้านงานวิจัยในอนาคต


IMG_9686

IMG_9687

IMG_9688

IMG_9693

Post 1571 Views