กิจกรรมศูนย์.


IMG_0123

ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อได้รับเกียรติจาก ดร.ประสาทพร สมิตะมาน เป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ “GMOs อนาคตที่เลี่ยงไม่ได้ ไทยจะรับมืออย่างไร”IMG_0374 IMG_0381

Post 951 Views