กิจกรรมศูนย์.


IMG_4823

ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 โดย ดร.ดวงนภา กิ่งแก้ว เป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในหัวข้อ “Restoration of the Circulating Gut-Homing Th17 Cells during One-Year of Successful Antiretroviral Therapy in Patients with Immune Recovery”

Post 1096 Views