กิจกรรมศูนย์.


IMG_4309


 

การประชุมของศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อประจำเดือน มิถุนายน 2559ได้รับเกียรติจาก คุณนิภาพรรณ ลี้ตระกูล หัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “HLA testing and Clinical applications” ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-10.00 น. ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON  โดยความรู้ทางด้าน HLA  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของศูนย์ชีวโมเลกุลฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในงานวิจัยของศูนย์ต่อไป

IMG_43041

Post 926 Views