กิจกรรมศูนย์.


imaging flowศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการสัมมนาพิเศษหัวข้อ Imaging Flow Cytometry ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON ชั้น 2 อาคาร 1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าข่าว “กิจกรรมวิชาการ” >> http://www.rihes.cmu.ac.th/news/6459

Post 619 Views