กิจกรรมศูนย์.


DSCF4116

ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ดร.เกรียงไกร ชวาลสันตติ นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ

ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 51 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

DSCF4110
DSCF4123

Post 981 Views