ข่าวประชาสัมพันธ์.

LINE_ALBUM_1572566-BE_230717_40

คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพจาก SIDCER – FERCAP

S__3858454up

คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์ของสถาบันฯ รับการตรวจรับรองมาตรฐานการพิจารณาโครงการวิจัยด้านจริยธรรม โดย The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER) ร่วมกับ The Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific (FERCAP) คณะผู้ประเมินประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง จันทรา เหล่าถาวร (กาบวัง), ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธนา ขอเจริญพร, พล.ต.หญิง รศ.พญ. อาภรณ์ภิรมย์ เกตุปัญญา, ศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล มะโนจันทร์, Assistant prof. Arthur M. Navarro และคุณทิพากร อินทจักร์ ณ.ห้อง Donald Jeffrey สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON ชั้น 2 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566


IMG_1106
IMG_1085
IMG_1085
IMG_1085
IMG_1085
IMG_1085
IMG_1085
IMG_1085
IMG_1085
IMG_1085
IMG_1085

………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่