ข่าวประชาสัมพันธ์.

0

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดอบรมกระบวนการดำเนินการมาตรฐาน และการดำเนินการของคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ฯ

S__3858454up

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์ จัดการอบรม “วิธีการดำเนินการมาตรฐาน และการดำเนินการของคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ฯ” โดยมี ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ. นิมิต มรกต ประธานคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ฯ เป็นวิทยากรอบรม ในหัวข้อเรื่อง การแนะนำวิธีการดำเนินการมาตรฐาน กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัย การประเมินด้านวิทยาศาสตร์และจริยธรรม การประเมินกระบวนการขอความยินยอม และการประเมินผลการดำเนินการของคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ


IMG_1106
IMG_1085
IMG_1085
IMG_1085
IMG_1085
IMG_1085
IMG_1085
IMG_1085
IMG_1085
IMG_1085