1_ดร_นเรศ-ดำรงชัย-ผอ_TCELS_ บทความ

ชีวจริยธรรมของการวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิด จากแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติสำหรับประเทศไทย

Read more »

Ethics บทความ

กฎหมายกับการปฏิสนธิเทียมและการคัดเลือกทางพันธุกรรม (การประชุมรับฟังข้อคิดเห็น) Read more »