ข่าวประชาสัมพันธ์.

S__3858454up

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับใบรับรองกรรมการจริยธรรม ในการประชุม FERCAP International Conference ณ ประเทศญี่ปุ่น

S__3858454up

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับใบรับรองกรรมการจริยธรรม (Human Experimentation Committee) ในการประชุม 15th Annual International Conference of the Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific Regions (FERCAP) เรื่อง “Improving Research Governance through Ethical Research” จากการที่มีผลงานและคุณสมบัติตามมาตรฐานของ The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER) และ FERCAP  ณ มหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2558

S__3858452up S__3858453up

………………………………………….