กิจกรรมงานวิจัย

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ 2566 และจัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ในงาน NRCT Open House 2022 (12-19 มิถุนายน 2565)

 

ตามหนังสือที่ อว 0403/ว 9839 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักวิจัย ผู้บริหาร และผู้ประสานงานของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม NRCT Open House 2022 เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในระหว่างวันที่ 12-19 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบ Onsite และ Onlineใน 8 ด้าน ดังนี้

1) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย (12 มิถุนายน 2565)
2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (13 มิถุนายน 2565)
3) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร (14 มิถุนายน 2565)
4) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (15 มิถุนายน 2565)
5) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (16 มิถุนายน 2565)
6) ด้านสังคมและความมั่นคง (17 มิถุนายน 2565)
7) ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ (18 มิถุนายน 2565)
8) ด้านสัตว์เศรษฐกิจ (19 มิถุนายน 2565)

📍Onsite ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 (รับจำนวนจำกัด และเปิดรับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า งดรับ Walk in)

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Onsite และ Online ได้ทาง https://openhouse2022.nrct.go.th
และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : NRCTOfficial

2. การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสามารถยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่ายทาง NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 ถึง 11 สิงหาคม 2565 ความละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ เห็นควรประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ/สถาบันต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจต่อไป และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ http://nriis.go.th

 

หมายเหตุ : ในกรณีการยื่นเอกสารเพื่อขอสมัครรับทุน ขอความร่วมมือให้ทำเรื่องแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด มายังมหาวิทยาลัยเพื่อทราบล่วงหน้า 2 วันก่อนการปิดรับสมัครในระบบ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการกดรับรอง  ต่อไป

 

 การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (วช.).pdf (ดาวน์โหลด)

 E.65.ว256.pdf (ดาวน์โหลด)

กิจกรรมงานวิจัย

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ทำความรู้จักทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับอาจารย์ มช.”

 

เวลาและสถานที่

18 เม.ย. 13:00 – 15:00

Zoom Meeting

เกี่ยวกับอีเวนท์

ในปีการศึกษา 2565 ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้เปิดตัวทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยที่มีความสนใจด้านนี้ได้ผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยและหรือการตอบจุดประสงค์ของ SDGs 4 ด้านการพัฒนาการศึกษาที่เท่าเทียมทั่วถึง โดยจะมีการแบ่งหัวข้อการวิจัยและพัฒนาตามการประเมินระดับความพร้อมจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ในบริบทของมหาวิทยาลัย (CMU Readiness Level: CMU-RL) อยากเชิญชวนอาจารย์ มช.ทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วม Webinar นี้ เพื่อทำความรู้จักกับทุนประเภทใหม่นี้ไปพร้อมๆกัน แอบกระซิบบอกมาว่างานนี้จะเป็นการพูดคุยแบบ EXCLUSIVE สุดๆ  ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทุนประเภทนี้ แล้วพบกัน

 

โอกาสมาถึงแล้ว ‼️
มาทำความรู้จักกับทุนวิจัยนวัตกรรมให้มากขึ้น
☑️ทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้คืออะไร ?
☑️ตัวอย่างงานวิจัยทุนทั้ง 3 ประเภท
☑️แนวทางการวิจัยด้านการศึกษา

นำโดย อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

วิทยากรพิเศษจากศูนย์ STEM มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส
คณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์
คณะวิทยาศาสตร์

และคุณอัศณา ปิยสุรประทีป
จากสำนักงานบริหารงานวิจัย

เชื่อว่าอาจารย์หลายท่านสนใจและเกิดคำถามในใจมากมายเกี่ยวกับทุนวิจัยชนิดนี้
หากพร้อมแล้วที่จะออกค้นหาคำตอบอยากจะบอกว่าการเข้าร่วม Webinar ที่จะถึงนี้
เป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าที่สุด 👍

แอบกระซิบบอกมาว่างานนี้จะเป็นการพูดคุยแบบ EXCLUSIVE สุดๆ ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทุนประเภทนี้

📆แล้วพบกัน
วันที่ 18 เมษายน 65 เวลา 13.00-15.00 น.
(ผ่าน Zoom Meeting)

สำหรับอาจารย์ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://cmu.to/Research

—————————————-
และสำหรับอาจารย์ที่สนใจอยากอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.info.tlic.cmu.ac.th/cmu21th-lir

—————————————-
ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมงานวิจัย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ “งานวิจัยดีอย่ารีรอ เร่งขอสิทธิบัตร สู่ทางลัดความสำเร็จ”

พร้อมพบกับ…
💡Tips & Tricks ในการเตรียมตัวเพื่อจดสิทธิบัตร
💡การสร้างมูลค่าจากสิทธิบัตร
💡แนวทางการกรอกใบสมัคร

ในวันพุธที่ 23 มีนาคม (รอบที่ 3) และวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 (รอบที่ 4) เวลา 09.30 -12.00น.
ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

 ประชาสัมพันธ์งานวิจัยดีอย่ารีรอฯและกำหนดการ

 

กิจกรรมงานวิจัย

สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 11.30 น.

🎤โดยมี คุณปิยธิดา ถิระรณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร

🛎สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ได้ที่ ID: 990 1320 2557

🎯ลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ที่ https://forms.office.com/r/BgZNx2f4RG หรือ ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 053-943612

 (ร่าง) กำหนดการ

 E.65.ว124 หนังสือเชิญเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมชี้แจงประกำศเปิดรับข้อเสนอแผนงำนวิจัยฯ

 

กิจกรรมงานวิจัย

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความสนใจหรือมีผลงานนวัตกรรมพร้อมรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “งานวิจัยดีอย่ารีรอ เร่งขอสิทธิบัตร สู่ทางลัดความสำเร็จ”

พบกับ…
– tips & Tricks ในการเตรียมตัวเพื่อจดสิทธิบัตร
– การสร้างมูลค่าจากสิทธิบัตร
– แนวทางการกรอกใบสมัคร

รอบที่ 1 วันที่ 23 ก.พ. 65 เวลา 10.00 – 12.00 น. หรือ
รอบที่ 2 วันที่ 2 มี.ค. 65 เวลา 10.00 – 12.00 น.

🎯ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

 

✅ผู้เข้าร่วมงานมีสิทธิได้รับการจดสิทธิบัตรฟรี!!

✅รับจำนวนจำกัด !!

✅ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษก่อนใคร คลิก …
https://docs.google.com/forms/d/1EqZ_Be59jkvACY3ldHTwpFYltnj-tq3Ya_XnuwYPPqM/edit

กิจกรรมงานวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ ในหัวข้อเรื่อง “การร่วมมืองานวิจัยในระดับนานาชาติ ทำอย่างไรจึงจะได้รับการจัดสรรทุน (International research collaboration and how to get funded?)”

 

ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

 

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/P7ivak1STySnWDVC7

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่  ศ.นพ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ โทรศัพท์ 081 873 8414 อีเมล์ kittisak@kku.ac.th

 

 

กิจกรรมงานวิจัย

เนื่องจากปีงบประมาณ 2566 สป.อว. ไม่ได้บอกรับฐานข้อมูล Web of Science จึงทำให้ ณ ปัจจุบัน ไม่สามารถสืบค้นบทความในฐานข้อมูล Web of Science ในรูปแบบเดิมได้

*** ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่สามารถเข้าใช้งานเพื่อสืบค้นข้อมูลในฐาน ISI ได้ ตามที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือ แต่ยังสามารสืบค้นเพื่อตรวจสอบค่าควอไทล์ด้วยในฐานข้อมูล JCR ทั้งนี้ สบว ขออภัยมา ณ ที่นี้ *** เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://jcr.clarivate.com

สำนักงานบริหารงานวิจัย จัดทำคู่มือสำหรับสืบค้นข้อมูลนักวิจัยในฐานข้อมูล Web of Science (ISI) เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ทางเว็บไซต์สบว https://ora.oou.cmu.ac.th/webofscience/

 คู่มือวิธีสืบค้นผลงานตีพิมพ์ในฐาน-ISI

 การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล-สป.อว.

E.1-ว79-การสืบค้นฐานข้อมูล Web of Science

กิจกรรมงานวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะได้จัด “การประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2564” ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 และห้องสตูดิโอ (Studio) ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฝ่าโปรแกรมออนไลน์ Zoom โดยเลือกลงทะเบียนได้อังนี้

  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไซต์ ได้ที่ https://cmu.to/cmuonsite (จำกัดผู้เข้าร่วมประชุมออนไซต์ จำนวน 80 คน) และโปรดแนบใบรับรองการฉีดวัคซีน COVID-19 ในระบบลงทะเบียน หรือ
  2. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ได้ที่ https://cmu.to/online

    ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่มีค่าลงทะเบียน

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 25640147 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้าน

กิจกรรมงานวิจัย

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยื่นจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

กิจกรรมภายใต้โครงการ

การคัดกรององค์ความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัยที่มีศักยภาพ ให้ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กระบวนการคัดเลือกและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

💻ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คลิกลิงค์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/forms/d/1LJSAnJSW9j5TVVtXccKX9x5PwAED6HgSChMzQNhMnH0/edit

💻Download ใบสมัคร
สามารถคลิกลิงค์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tNavHCovcegUYB-j6VvyFU8mAAoNeu0J
***โปรดแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่จะขอความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อเสนอโครงการ รายงานฉบับสมบูรณ์ หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับใบสมัคร
ส่งมาที่อีเมล ip@step.cmu.ac.th ****

*** ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มีนาคม 2565 ไม่มีค่าใช้จ่าย ***

📱สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>
นางสาวชญานิษฐ์ คงแดง (ขิม)
chayanit@step.cmu.ac.th
โทร 089-261-8108
นางสาวณัฐวลัญช์ แก้วตา (แหม่ม)
natwalan@step.cmu.ac.th
โทร 065-241-9741