สำนักงานสถาบันฯ

งานบริหารทั่วไป    

นางฉันทนา  พรหมพุทธา
ชื่อ: นางฉันทนา พรหมพุทธา

หัวหน้า งานบริหารทั่วไป    
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 107
Email: chantana@rihes-cmu.org


นางปภาวดี ดำรงมณี
ชื่อ: นางปภาวดี ดำรงมณี

หัวหน้า: หน่วยการเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 302
Email: paphawadee@rihes-cmu.org