ศูนย์วิจัย

หน่วยวิจัยด้านสารเสพติด

นางสาวกนิษฐา ไทยกล้า
ชื่อ: นางสาวกนิษฐา ไทยกล้า

ตำแหน่ง: นักสถิติ
โทรศัพท์: 053942508 ต่อ 134